نحوه عملکرد ایرسپرایتور


اکثر ایرسپراتورهای ساخته شده بصورت گردابی با عملکرد نیروی گریز از مرکز مایع و گاز را از هم تفکیک میکنند. یعنی با ورود آب به محفظه ایرسپراتور شروع به حرکت حول مرکز آن می کنند.

با توجه به تفاوت جرم هوا و آب، آب بیشتر به دیواره چسبیده و هوا در مرکز باقی مانده و به سمت بالا حرکت می کند که بالای ایرسپراتور یک اتصال برای خروجی هوا تعبیه شده است.

در این ایرسپراتورها معمولا 50% فاصله بین ورودی دستگاه در بالا لوله ورودی به عنوان محفظه آرامشی و جداسازی آب و هوا در نظر گرفته می شود .

قطر بدنه ایرسپراتورها معمولا حدود 3 برابر قطر لوله ورودی و خروجی می باشد.

در مدل دیگر ایرسپراتور با کم کردن سرعت سیال امکان جداسازی هوا در محفظه محیا می شود این دو مدل ایرسپراتور تفاوت چندانی از نظر ظاهری با هم ندارند و فقط در امتداد فلنچ ورودی در سمت خروجی فلنچ دیگری جهت خارج کردن و تمییز کردن مش صافی قرار گرفته است.

به عبارت دیگر در یک سمت این نوع ایرسپراتورها دو فلنچ و در سمت دیگر یک فلنچ قرار دارد.

در هر مدل در هنگام نصب باید دقت شود که فضای کافی جهت خارج کردن صافی و تمییر کردن آن در زیر و مجاورت ایرسپراتور در نظر گرفته شود.

اخبارمصاحبه

پستعکاسیمصاحبه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *