فیلتر شنی تحت فشار


دستگاه فیلتر شنی تحت فشار جهت حذف مواد جامد معلق تا 100میکرون  مورد استفاده قرار می گیرد شکل این مخازن به صورت استوانه می باشد و در مخزن های با دبی بالا به صورت افقی می باشد.

طراحی فیلتر شنی FRPبه گونه ای در نظر گرفته می شود که در زمان تولید یا پس شویی گذر آب از میان سنگ سیلیس های داخل فیلتر شنی به صورت یکنواخت پخش گردد. اصولا” جنس آب پخش کن و آب جمع کن های درون فیلتر شنی تحت فشار را از مواد PPفشرده در نظر می گیرند.

ارتفاع مفید سنگ سیلیس در فیلترهای شنی را بیشتر از 100CMدر نظر نمی گیرند. در اینگونه فیلتر شنی اصولا” 1/3 مخزن را خالی نگه می دارند تا سطح آزاد جهت شناور بودن املاح معلق را دارا باشد. در صورتی که حجم بالای مخزن خالی باشد کمک زیادی به زمان بین 2 احیای فیلتر شنی می کند.

اخبارمصاحبه

پولمشهورمصاحبه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *