ایرسپرایتور

کوشا تانکر

ایرسپرایتور

تولید کننده انواع ایرسپرایتور آب

_

ایرسپراتور    (  Air Separator ) دستگاهی است که جهت جدا نمودن و خارج ساختن هوای محلول در آب ، در سیستمهای حرارتی با بویلر های آبگرم  بکار می رود. ایرسپراتور با فیلتر استانلس استیل سطح تنش سیال را کاسته  و ذرات آلاینده جامد معلق در هوا که رسوب آن ، باعث کاهش انتقال حرارت و خرابی اجزای سیستم  و افزایش نویز می گردد را از سیستم دور می کند. با جدا سازی هوای محلول در اب ، هزینه بهره برداری از سیستم کاهش و عمر تجهیزات افزایش می یابد.

جدا کننده‌های هوا تجهیزات بسیارمفیدی برای سیستم گرمایشی می‌باشند. جداکننده هوا می‌تواند در هر قسمتی از سیستم و به شکلی ایده‌آل بعد از پمپ در سمتی که آب دریافت می‌شود و به منظور جداسازی هوا و سایر گازها ، قرار گیرند. این جداکننده دربرگیرنده یک شبکه فلزی مرکزی آرام‌کننده جریان است که جریان را شکسته و آرام می‌کند و منجر به پخش گازها به سطح عمودی آن می‌شود. زمانی که میزان هوای انباشته شده از فشار معین شده تجاوز نمود، شناور پایین آمده و هوا به طور خودکار خارج می‌شود. این وسیله با سرپوشی محافظ به منظور جلوگیری از درروهای اتفاقی کامل می‌شود.

کوشا تانکر

نحوه عملکرد ایرسپرایتور

_

اکثر ایرسپراتورهای ساخته شده بصورت گردابی با عملکرد نیروی گریز از مرکز مایع و گاز را از هم تفکیک میکنند. یعنی با ورود آب به محفظه ایرسپراتور شروع به حرکت حول مرکز آن می کنند.

با توجه به تفاوت جرم هوا و آب، آب بیشتر به دیواره چسبیده و هوا در مرکز باقی مانده و به سمت بالا حرکت می کند که بالای ایرسپراتور یک اتصال برای خروجی هوا تعبیه شده است.

در این ایرسپراتورها معمولا 50% فاصله بین ورودی دستگاه در بالا لوله ورودی به عنوان محفظه آرامشی و جداسازی آب و هوا در نظر گرفته می شود .

قطر بدنه ایرسپراتورها معمولا حدود 3 برابر قطر لوله ورودی و خروجی می باشد.

در مدل دیگر ایرسپراتور با کم کردن سرعت سیال امکان جداسازی هوا در محفظه محیا می شود این دو مدل ایرسپراتور تفاوت چندانی از نظر ظاهری با هم ندارند و فقط در امتداد فلنچ ورودی در سمت خروجی فلنچ دیگری جهت خارج کردن و تمییز کردن مش صافی قرار گرفته است.

به عبارت دیگر در یک سمت این نوع ایرسپراتورها دو فلنچ و در سمت دیگر یک فلنچ قرار دارد.

در هر مدل در هنگام نصب باید دقت شود که فضای کافی جهت خارج کردن صافی و تمییر کردن آن در زیر و مجاورت ایرسپراتور در نظر گرفته شود.